Evde Sağlık Hizmetleri
23 Eylül 2022

 EVDE SAĞLIK BİRİMİ

Evde sağlık hizmetleri nedir?


Yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Bu hizmetle, hastaya tanı koymak yerine tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanıyor.

 
Evde Sağlık Hizmetlerinde Amaç Nedir?
Günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet, tedavisi evde yapılan, bakımı devam eden hastalar için gereklidir.

Kimler faydalanabilir?
1-Yürüyemeyen    ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup, yatağa tam bağımlı olan engelli ve yaşlı hastalar (Alzheimer, demans, felç hastaları gibi...)
2-Büyük    cerrahi operasyon geçirmiş olanlar
3-Ortopedi    ve travmatoloji hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar
4-İleri    derecedeki kas hastalığı, diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve nörolojik hastalığı olanlar
5-Terminal    dönem, kanser (onkoloji) hastası olan palyatif bakım hastaları
6-KOAH(kronik    obstrüktif akciğer hastalığı)vb. akciğer solunum sistemi hastalıkları olan, oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar
7-Spastik    çocuklar
8-Yeni    doğan sarılığı olan bebekler ile annesinin yanında, emerek tedavisi mümkün olan, hastaneye yatmasına gerek olmayan bebekler
 
Hizmetlerimiz nelerdir?

1-Total Protez (Tam Dişsizlik)

2-Parsiyel Protez (Kısmi Dişsizlik)

3-Sabit Protez (Köprü ve Kaplama)

4-Dolgu Hizmeti

5-Diş Çekimi Hizmeti

6-Diş Taşı Temziliği (Detartraj)

 
 
Nasıl başvurulabilir?
4444    38 33 numaralı telefonu arayarak başvurabilirsiniz.
 
Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
1-Hastanın    nüfus cüzdanı
2-Varsa    hastalığı ile ilgili raporları
3-Başvuru    formu Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yada Koordinasyon Merkezi tarafından doldurularak kayıt altına alınıyor.
 
Evde sağlık birimi nasıl çalışıyor?
Evde sağlık hizmetleri birimi, randevu sistemiyle ve mesai saatleri içinde çalışıyor. Ziyaret günü ve sıklığı hastalığın durumuna ve hasta sayısına göre doktor tarafından belirleniyor.
 
Acil durumlarda lütfen 112 acil servis hizmetlerine başvurunuz.
 
Evde sağlık hizmetleri hangi hallerde sonlandırılır?
1-Evde    sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması,
2-Evde    sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek
hale gelmesi,
3-Evde    sağlık hizmeti sunulan hastanın, sağlık kurumuna yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren tıbbi endikasyonun oluşması,
4-Hastanm    kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
5-Hastanm    vefat etmesi,
6-Hasta    veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasma karar verilebilir.
 
Evde sağlık birimi personeli kimlerdir?
Ekibimizde  1 Diş Hekimi, 1 Hemşire , 1 Diş Teknisyeni  görev yapmaktadır ve gerektiğinde ekibimize destek olabilecek hemşire ve sağlık memuru arkadaşlarımız mevcuttur