Kurumsal Amaç
29 Kasım 2021

 Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

1.Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek,

2.Verimlilik ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak,

3. Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak;

4.İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak  

Bu ilkeleri yerine getirmekteyiz. Bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun amacı olarak hizmet vermekteyiz.