Kurumsal Hedeflerimiz
06 Kasım 2022

 • Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 • Yenilikçi ve kendini geliştiren anlayışı benimsemek,
 • Merkezimizdeki tüm kalite çalışmalarına yönelik yenilikçi ve kendini geliştiren anlayış çerçevesinde ilgili ekipleri oluşturmak, ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vererek tüm birimlerde yenilikçi düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeleri sürekli güncel tutmak,
 • ADSM çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak,
 • Merkezimizin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak,
 • Merkez teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek,
 • ADSM çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
 • ADSM çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme
 • Nitelikli hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve maddi kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya muayene ve tedavi hizmeti vermek
 • Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir, disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
 • Hasta güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
 • Çalışanların güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
 • İsrafın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması.